What is done wisely, is done well

Системи управління підприємством (ERP)

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства) — корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для автоматизації обліку і управління. Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в тій чи іншій мірі охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії.

Основні функції ERP систем:

  • формування планів продажів і виробництва;
  • планування потреб в матеріалах і комплектуючих, термінів і обсягів поставок для виконання плану виробництва продукції;
  • управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і цехових запасів;
  • планування виробничих потужностей від укрупненого планування до використання окремих верстатів і устаткування;
  • оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий і
  • управлінський облік;
  • управління проектами, включаючи планування етапів і ресурсів
Компанія DONE®

Консалтингова компанія, основними напрямками діяльності якої є надання послуг з впровадження ERP систем (систем управління підприємством) і аутсорсинг послуг з підтримки корпоративних інформаційних систем

Контакти

м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, корпус «В», оф. 408

+38 (044) 223 12 35

+38 (044) 500 96 10

Done © 2021

Працює на Shop-Express